1 - Informační schůzka

Zvolte si jednotku, která splňuje všechny Vaše požadavky a sjednejte si schůzku s naším prodejcem. V naší kanceláři Vás seznámíme s projektem, standardním vybavením jednotek, smluvními podmínkami a dalším postupem. Na všechny Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme.

2 - Prohlídka na stavbě

S ohledem na postup výstavby a její fáze je možnost návštěvy stavby, popřípadě prohlídka konkrétní jednotky.

3 - Smlouvy a postup

Po výběru konkrétní jednotky, potvrdíte vážný zájem podpisem Rezervační smlouvy. Dalším krokem je podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Po kolaudaci objektu následuje podpis Kupní smlouvy a úhrada zbývající částky kupní ceny.

4 - Klientské změny a výstavba

Vzhled svého bytu můžete ovlivnit do předem daného termínu, který je stanoven harmonogramem stavby a budete sním seznámeni při podpisu rezervační smlouvy.