Bourací práce

19.11.2020

19.10.2020

3.7.2020

Bývalý areál výrobního závodu, který se nachází na ulici Bratislavská č.14, bude v rámci bouracích prací srovnán se zemí.